Nov/13/18 12:11 AM
Imsaak:5:33 am
Fajr:5:43 am
Sunrise:7:01 am
Dhuhr:12:12 pm
Asr:3:03 pm
Sunset:5:24 pm
Maghrib:5:40 pm
Isha:6:36 pm